Dysbios- en obalans i tarmfloran

Dysbios innebär en obalans i tarmfloran orsakad av en livsstil där stress, antibiotikakurer och bristfälliga kostvanor främjar tillväxt av skadliga mikrober som får magens ekosystem att kommer ur balans. En tarmflora ur balans med övervägande dåliga och ofta sjukdomsalstrande mikrober orsakar i första hand olika typer av tarmproblem som orolig mage, diarré, förstoppning, uppblåsthet (ballongmage) och matkänslighet.

GutMagnific innehåller fem mjölksyrabakterier framtagna ur hälsosamma livsmedel som kan återställa balansen i en rubbad tarmflora genom att främja tillväxten av gynnsamma bakterier som hjälper till att återställa och upprätthålla en sund tarmflora.

De utvalda probiotiska stammarna är unika för GutMagnific® och återfinns inte i någon annan produkt.

Inflammation kan kopplas till magproblem

Den allra största delen av kroppens bakterieflora finns i tarmsystemet, likaså är det för immunförsvarets celler. Man uppskattar att 80 procent av immunförsvaret finns i tarmen och är i ständigt samspel med tarmfloran.  Detta intrikata samspel är nödvändigt för aktiveringen och regleringen av vårt immunförsvar och hjälper immunsystemet för att skilja på hälsosamma innevånarna av tarmfloran och patogena bakterier och virusangrepp. Störs detta samspel av t.ex. långvarig stress, dåliga kostvanor, toxiner och överanvändning av antibiotika, kan det leda till att immunsystemet blir försvagat och man kan bli mer känslig för infektioner.

Forskning visar att låggradig inflammationen är kopplad till många av våra vanligaste sjukdomar. Vissa probiotika kan minska inflammation genom att interagera med immunsystemet och även minska antalet skadliga bakterier för att därigenom minska belastningen på kroppens immunsystem och lindra magproblem.

Stress kan orsaka magproblem

Vår mikrobiota gör mer än att bryta ner mat och utvinna vitaminer. Exempelvis så bildas signalsubstansen serotonin, som bland annat reglerar sömnrytm, matlust och sinnesstämning, till allra största del i vårt mag/tarm-system och är beroende av en balanserad tarmflora. Forskning har visat att oro och stress påverkar tarmfloran negativt och man har kunnat påvisa en rubbning i bakteriesammansättningen där snälla bakterier, exempelvis probiotika, minskar kraftigt och inflammationsdrivande bakterier ökar. Något som bland annat kan leda till olika magproblem. Vid oro eller ångest utsätts tarmfloran för stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol, något som framkallar en miljö där de goda bakterierna till stor del försvinner medan de elaka mer eller mindre tar över och skapar en obalans. Långvarig stress orsakar dessutom en låggradig inflammation som i sin tur ger upphov till än mer stress i kroppen.

Att känna stress och oro är en naturlig del av livet och det gäller helt enkelt att hantera dessa påfrestningar klokt, gärna med förebyggande åtgärder. En balanserad tarmflora är en bra start och gör dig bättre rustad att klara av stunder av oro och sorg.

Leaky Gut - läckande tarm

Förhöjd tarmpermeabilitet, leaky gut eller läckande tarm innebär att tarmslemhinnan blivit skör och släpper igenom molekyler och ämnen som en frisk tarmbarriär håller kvar i tarmen. Det är ett konstant samspel mellan tarmfloran, immunsystemet och tarmens barriärfunktion. Störs detta samspel av exempelvis långvarig stress, dåliga kostvanor, toxiner och överanvändning av antibiotika, kan det leda till en läckande tarm. Magproblemet Leaky Gut har kopplats till allt ifrån matkänslighet, allergier och hudbesvär till hjärntrötthet, migrän, värk och autoimmuna sjukdomar.

Det finns ingen etablerad metod att åtgärda en läckande tarm. Ofta får man prova sig fram med olika kost- och livsstilsförändringar, men vissa typer av mjölksyrabakterier kan hjälpa vid läckande tarm genom att stärka tarmens skyddsbarriär.

SIBO kan behandlas med viss probiotika

SIBO är en förkortning av Small Intestinal Bacterial Overgrowth och är ett tillstånd som beror på bakterier i tunntarmen. Utöver direkta obehag och symptom som “ballongmage”, gaser, halsbränna eller illamående så orsakar SIBO också en inflammation som i sin tur kan leda till så kallad “leaky gut”.

SIBO uppstår när bakterier som normalt hör hemma i tjocktarmen börjar växa i tunntarmen där de ställer till besvär som kan vara svåra att diagnosticera och behandla. En vanlig behandling brukar bestå av en kraftig antibiotikakur under ett flertal månader. Dessvärre kan antibiotikan i sig orsaka ytterligare rubbningar i tarmfloran och på så sätt skapa nya problem.

Andra effektiva behandlingsalternativ är vissa typer av probiotika. Utmaningen har varit att välja rätt probiotika, det vill säga en probiotika som har bevisad anti-bakteriell effekt och som samtidigt innehåller stammar av mjölksyrabakterier som skiljer sig från den bakteriesamling som SIBO består av.

IBS - mer än magont och orolig mage

IBS står för "Irritable Bowel Syndrome", men den kallas också för känslig tarm eller colon irritabile. IBS orsakar återkommande besvär som magont, svullen mage och avföringsrubbningar (trög mage eller diarré). 

IBS är en av de vanligaste mag-tarmbesvären och drabbar 10-15 procent av befolkningen, oftast kvinnor i 20- till 40-årsåldern, men även barn kan få IBS.

Studier har visat att personer med IBS ofta har en rubbad tarmflora vilket i sin tur kan leda till låggradig inflammation och störningar i tarmen barriärfunktion.

Idag finns inget receptbelagt läkemedel som botar IBS, men internationell forskning visar att viss probiotika kan ha en gynnsam inverkan.

Histaminintolerans

Histamin är ett ämne som produceras av kroppens immunceller som en signal att starta en inflammatorisk process. Inflammation innebär en aktivering av immunförsvaret, förvisso ett viktigt försvar, men som ibland också kan orsaka en överkänslighet eller allergisk reaktion mot exempelvis pollen eller livsmedel.

Somliga livsmedel, till exempel rödvin, vissa frukter och grönsaker, lagrad ost, fisk och salami innehåller naturligt höga halter av histamin. Histamin kan också finnas i matrester där bakterier får tillfälle att växa.

Histaminintolerans klassas inte som en allergi utan beror på brist på enzymet diaminoxidas (DAO). Vissa personer, som astmatiker och personer med mag-tarmproblem (IBS, Crohns), är extra känsliga för histamin.

Får man i sig mer histamin via kosten än vad kroppen kan bryta ner, talar man om histaminintolerans som kan visa sig på olika sätt:

 • Klåda

 • Eksem

 • Huvudvärk

 • Nästäppa

 • Andnöd

 • Rinnande näsa

 • Trötthet

 • Påverkan på CNS (centrala nervsystemet)

Probiotiska bakterier kan också producera histamin och är man känslig eller har en mastcells-relaterad sjukdom, ska man välja probiotika med stor omsorg. Ingen av laktobacillerna i GutMagnific® producerar histamin, vilket gör produkten till ett säkert val för alla.

Långt ifrån en vanlig probiotika

GutMagnific® är den första produkten i en helt ny kategori av probiotika - ImmuneBiotics™

Det betyder att GutMagnific® är framforskad med farmaceutisk precision för att uppnå en hälsosam balans mellan bakteriefloran, immunsystemet och tarmbarriären. Genom att:

 • Återställa balansen i en rubbad tarmflora (dysbios) - hämma tillväxten av sjukdomsalstrande bakterier
 • Balansera immunsystemet - aktivera anti-inflammatoriska immunceller i tarmen och även i andra delar av kroppen
 • Normalisera tarmens skyddsbarriär - återställa en förhöjd genomsläpplighet vid läckande tarm så kallad ‘leaky gut’

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.