GutMagnifics inverkan på maghälsa

Dysbios- en obalans i tarmfloran

Dysbios innebär en obalans i tarmfloran orsakad av en livsstil där stress, antibiotikakurer och bristfälliga kostvanor främjar tillväxt av skadliga mikrober som får magens ekosystem att kommer ur balans. En tarmflora ur balans med övervägande dåliga och ofta sjukdomsalstrande mikrober orsakar i första hand olika typer av tarmproblem som orolig mage, diarré, förstoppning, uppblåsthet (ballongmage) och matkänslighet.

GutMagnific® innehåller fem probiotiska mjölksyrabakterier framtagna ur hälsosamma livsmedel. De unikt sammansatta, probiotiska bakteriestammarna är framforskade med farmaceutisk precision för att behandla specifika behov såsom:

 • Att minska dåliga och gynna goda bakterier i tarmen

 • Att minska inflammation

 • Att normalisera tarmens skyddsbarriär

De utvalda probiotiska stammarna är unika för GutMagnific® och återfinns inte i någon annan produkt.

Inflammation kan kopplas till magproblem

Forskning visar att låggradig inflammationen är kopplad till många av våra vanligaste sjukdomar. Vissa probiotiska bakterier (probiotika) kan minska inflammation genom att interagera med immunsystemet och även minska antalet skadliga bakterier för att därigenom minska belastningen på kroppens immunsystem och lindra magproblem.

GutMagnific® är framforskad med farmaceutisk precision för att minska inflammation genom att aktivera anti-inflammatoriska immunceller. Det innebär att balansen av kroppens immunsystem justeras från ett inflammatoriskt påslag till en immunologisk balans. GutMagnific® är den första produkten i en helt ny kategori av probiotika – ImmuneBiotics™.

Stress kan orsaka magproblem

Vår mikrobiota gör mer än att bryta ner mat och utvinna vitaminer. Exempelvis så bildas signalsubstansen serotonin, som bland annat reglerar sömnrytm, matlust och sinnesstämning, till allra största del i vårt mag/tarm-system och är beroende av en balanserad tarmflora. Forskning har visat att oro och stress påverkar tarmfloran negativt och man har kunnat påvisa en rubbning i bakteriesammansättningen där snälla bakterier, exempelvis probiotika, minskar kraftigt och inflammationsdrivande bakterier ökar. Något som bland annat kan leda till olika magproblem. Vid oro eller ångest utsätts tarmfloran för stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol, något som framkallar en miljö där de goda bakterierna till stor del försvinner medan de elaka mer eller mindre tar över och skapar en obalans. Långvarig stress orsakar dessutom en låggradig inflammation som i sin tur ger upphov till än mer stress i kroppen.

Att känna stress och oro är en naturlig del av livet och det gäller helt enkelt att hantera dessa påfrestningar klokt, gärna med förebyggande åtgärder. En balanserad tarmflora är en bra start och gör dig bättre rustad att klara av stunder av oro och sorg. GutMagnifics unika sammansättning av bakteriestammar, samtliga framtagna ur nyttiga råvaror, samarbetar för effekt på flera nivåer genom att minska inflammation och återställa samspel och balans mellan onda och goda bakterier.

Leaky Gut - läckande tarm

Förhöjd tarmpermeabilitet, leaky gut eller läckande tarm innebär att tarmslemhinnan blivit skör och släpper igenom molekyler och ämnen som en frisk tarmbarriär håller kvar i tarmen. Det är ett konstant samspel mellan tarmfloran, immunsystemet och tarmens barriärfunktion. Störs detta samspel av exempelvis långvarig stress, dåliga kostvanor, toxiner och överanvändning av antibiotika, kan det leda till en läckande tarm. Magproblemet Leaky Gut har kopplats till allt ifrån matkänslighet, allergier och hudbesvär till hjärntrötthet, migrän, värk och autoimmuna sjukdomar.

GutMagnific® normaliserar tarmens genomsläpplighet genom att främja en hälsosam balans mellan bakteriefloran, immunsystemet och tarmbarriären.

De unikt sammansatta, probiotiska bakteriestammarna är framforskade med farmaceutisk precision för att behandla specifika behov såsom:

 • Att minska dåliga och gynna goda bakterier i tarmen

 • Att minska inflammation

 • Att normalisera tarmens skyddsbarriär

SIBO kan behandlas med viss probiotika

SIBO är en förkortning av Small Intestinal Bacterial Overgrowth och är ett tillstånd som beror på bakterier i tunntarmen. Utöver direkta obehag och symptom som “ballongmage”, gaser, halsbränna eller illamående så orsakar SIBO också en inflammation som i sin tur kan leda till så kallad “leaky gut”.

SIBO uppstår när bakterier som normalt hör hemma i tjocktarmen börjar växa i tunntarmen där de ställer till besvär som kan vara svåra att diagnosticera och behandla. En vanlig behandling brukar bestå av en kraftig antibiotikakur under ett flertal månader. Dessvärre kan antibiotikan i sig orsaka ytterligare rubbningar i tarmfloran och på så sätt skapa nya problem.

Andra effektiva behandlingsalternativ är vissa typer av probiotika. Utmaningen har varit att välja rätt probiotika, det vill säga en probiotika som har bevisad anti-bakteriell effekt och som samtidigt innehåller stammar av mjölksyrabakterier som skiljer sig från den bakteriesamling som SIBO består av.

GutMagnific® har bevisad antibakteriell effekt på ett flertal skadliga bakterier, inklusive de som orsakar SIBO. GutMagnific®s starka anti-inflammatoriska effekt dämpar även den inflammation som SIBO orsakar, vilket i förlängningen även har en klinisk effekt på “leaky gut-syndrome”.

IBS - mer än magont och orolig mage

IBS står för Irritable Bowel Syndrome och orsakar återkommande besvär som magont, svullen mage och avföringsrubbningar exempelvis trög mage eller diarré. IBS är vanligt förekommande och drabbar ungefär 10–15 procent av befolkningen.

Studier har visat att personer med IBS ofta har en rubbad tarmflora vilket i sin tur kan leda till låggradig inflammation och störningar i tarmens barriärfunktion.

Idag finns inget receptbelagt läkemedel som botar IBS, men internationell forskning visar att viss probiotika har en gynnsam inverkan.

GutMagnific® har kliniskt bevisad effekt på IBS och är framforskad med farmaceutisk precision för att uppnå en hälsosam balans mellan bakteriefloran, immunsystemet och tarmbarriären genom att:

 • Återställa balansen i en rubbad tarmflora

 • Minska inflammation genom att aktivera anti-inflammatoriska immunceller i tarmen och även i andra delar av kroppen

 • Normalisera tarmens skyddsbarriär

Histaminintolerans

Histamin är ett ämne som produceras av kroppens immunceller som en signal att starta en inflammatorisk process. Inflammation innebär en aktivering av immunförsvaret, förvisso ett viktigt försvar, men som ibland också kan orsaka en överkänslighet eller allergisk reaktion mot exempelvis pollen eller livsmedel.

Somliga livsmedel, till exempel rödvin, vissa frukter och grönsaker, lagrad ost, fisk och salami innehåller naturligt höga halter av histamin. Histamin kan också finnas i matrester där bakterier får tillfälle att växa.

Histaminintolerans klassas inte som en allergi utan beror på brist på enzymet diaminoxidas (DAO). Vissa personer, som astmatiker och personer med mag-tarmproblem (IBS, Crohns), är extra känsliga för histamin.

Får man i sig mer histamin via kosten än vad kroppen kan bryta ner, talar man om histaminintolerans som kan visa sig på olika sätt:

 • Klåda

 • Eksem

 • Huvudvärk

 • Nästäppa

 • Andnöd

 • Rinnande näsa

 • Trötthet

 • Påverkan på CNS (centrala nervsystemet)

Probiotiska bakterier kan också producera histamin och är man känslig eller har en mastcells-relaterad sjukdom, ska man välja probiotika med stor omsorg. Ingen av laktobacillerna i GutMagnific® producerar histamin, vilket gör produkten till ett säkert val för alla.

Långt ifrån en vanlig probiotika

GutMagnific® är den första produkten i en helt ny kategori av probiotika - ImmuneBiotics™

Det betyder att GutMagnific® är framforskad med farmaceutisk precision för att uppnå en hälsosam balans mellan bakteriefloran, immunsystemet och tarmbarriären. Genom att:

 • Återställa balansen i en rubbad tarmflora (dysbios) - hämma tillväxten av sjukdomsalstrande bakterier
 • Minska inflammation - aktivera anti-inflammatoriska immunceller i tarmen och även i andra delar av kroppen
 • Normalisera tarmens skyddsbarriär - återställa en förhöjd genomsläpplighet vid läckande tarm så kallad ‘leaky gut’

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.